بیماری کندن پوست چیست؟

بیماری کندن پوست یا dermatillomania و یا درماتیلومانیا یک بیماری روانپزشکی است که به صورت کندن تکراری و اجباری پوست خود را …