پروستات، یک غده عضلانی در مردان است که به اندازه زردآلو می باشد و درست در جلوی راست روده و زیر مثانه قرار دارد. پروستات برخی از عناصر مایع منی را تولید می کند.

خواندن بیشتر