ریزش مو در کودکان ریزش مو در کودکان نسبت به بزرگسالان ممکن است الگوهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، آلوپسی آندروژنتیک یا طاسی، شایع ترین علت ریزش مو در بزرگسالان است؛ اما شایع ترین علت ریزش مو در کودکان،…

خواندن بیشتر