اکوکاردیوگرام با استفاده از امواج صوتی، تصاویری از قلب شما را تهیه می کند که پزشکتان می تواند با استفاده از این تصاویر برای شناسایی بیماری های قلبی استفاده کند. پزشک امکان…

خواندن بیشتر