انحراف چشم یا Strabismus همان عدم موفقیت هر دو چشم در حفظ وضعیت درست و همکاری یکنواخت جهت دیدن محیط اطراف است. اگر فردی مبتلا به انحراف چشم باشد، در حین نگاه کردن به یک جسم، یکی از چشم ها مستقیماً به جسم مورد نظر نگاه می کند در حالی که …..

خواندن بیشتر