لبخند افسردگی خطرناکتر است یا افسردگی معمولی؟ افرادی که دوره های افسردگی زیادی را تجربه می کنند، به دنبال جواب این سوالند که آیا لبخند افسردگی خطرناکتر است یا افسردگی معمولی؟ لبخند افسرگی، اصطلاحی است که فرد از درون احساس افسردگی می کند؛ ولی در ظاهر کاملا خودش را..

خواندن بیشتر