قولنج صفراوی قولنج صفراوی زمانی رخ می دهد که سنگ کیسه صفرا مجرای صفراوی را مسدود کرده و باعث درد شدید معده شود. همچنین به عنوان حمله سنگ کیسه صفرا یا حمله کیسه صفرا شناخته می شود. بسیاری از مردم…

خواندن بیشتر