برونشیت برونشیت یک عفونت راه های تنفسی اصلی ریه ها (برونش ها) است و باعث تحریک و التهاب آنها و ایجاد بیش از حد خلط می شود. بدن شما سعی می کند از طریق سرفه این خلط های اضافی را…

خواندن بیشتر


ذات الریه (پنومونی) عفونت یا التهاب بسیار شدید ریه ها می باشد.در این بیماری حبابچه های هوایی موجود در ریه ها پر از چرک و سایر مواد مایع می شود و رسیدن….

خواندن بیشتر


سرفه سرفه (سیاه بزرگ) یک عفونت دستگاه تنفسی است که در اثر باکتری Bordetella pertussis (یا B.pertussis) ایجاد می شود. بیماری سیاه سرفه عمدتاً بر کودکانی که هنوز از مصونیت ایمنی کافی…

خواندن بیشتر