(RBCs)

پاراکلینیک

شمارش گلبول های قرمز

شمارش گلبول های قرمز یک آزمایش خون است که پزشک برای تشخیص تعداد سلول های قرمز خون (RBCs) توصیه می…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم