آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان Juvenile idiopathic arthritis که قبلاً به عنوان آرتریت روماتوئید نوجوانان شناخته می شد، شایع ترین نوع آرتروز در کودکان زیر 16 سال است. آرتریت ایدیوپاتیک در نوجوانان می تواند باعث بروز علائمی …

خواندن بیشتر