هذیان یا Delusion عقیده ای است که با واقعیت مطابقت ندارد و با اسدلاتل تصحیح نمیشود و مطابق فرهنگ جامعه فرد نیست. افرادی که دچار هذیان هستند، به افکار خود اعتقاد دارند. هذیان اغلب با سوء تفسیر از حوادث تقویت می شود. براساس دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان…

خواندن بیشتر