شایع ترین عوارض سیگار شایع ترین عوارض سیگار، شامل اختلالات سیستم تنفسی، سیستم گردش خون، سیستم تولید مثل، پوست و چشم می باشند. کشیدن سیگار می تواند اثرات سوئی بر بدن بگذارد. برخی از اینها می توانند منجر به عوارض خطرناکی…

خواندن بیشتر