یبوست در سگ، حرکت نامنظم روده یا فشار  مدفوع سفت است. یبوست در سگ خانگی به نوع غذایی که به حیوان می دهید بستگی دارد. یبوست این حیوانات می تواند ناشی از رژیم غذایی، یک بیماری عصبی عضلانی یا متابولیکی باشد. در بیشتر موارد، یبوست سگ موقتی است، اما…

خواندن بیشتر