پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

کپسول امپرازول

عمومی و داخلی

کپسول امپرازول

کپسول امپرازول به گروه داروهای بازدارنده پمپ پروتون تعلق دارد. پزشکان امپرازول را برای کمک به درمان انواع بیماری های…

بیشتر بخوانید »