داروهای لوپوس دارو های لوپوس ، انواع مختلفی دارد که پزشک می تواند بسته به نوع علائم احتمالی بیمار، داروهای متناسب را برای لوپوس تجویز کند. لوپوس اریتماتوی سیستمیک، یک بیماری خودایمنی مزمن است. در بیماری های خود ایمنی، سیستم…

خواندن بیشتر

درمان خانگی لارنژیت درمان خانگی لارنژیت می تواند برای افرادی که از این وضعیت رنج می برند حتی اطرافیان آنها موثر باشند. وقتی شخصی صدای خودش را از دست می دهد، به طور معمول به دلیل التهاب جعبه صدا یا…

خواندن بیشتر

 سرکوب سیستم ایمنی بدن زمانی اتفاق میفتد که سیستم ایمنی بدن آنطور که باید عمل نمی کند و فرد در برابر عفونت آسیب پذیرتر می شود. سرکوب سیستم ایمنی می تواند ناشی از بیماری، عوارض داروهایی مانند …

خواندن بیشتر


التهاب پاسخ طبیعی سیستم ایمنی بدن در برابر آسیب یا بیماری و یک مکانیسم دفاعی در بدن است. سیستم ایمنی بدن سلول های آسیب دیده، محرک ها و پاتوژن ها را شناسایی کرده و روند بهبودی را آغاز می کند که…

خواندن بیشتر