اسکلروتراپی به طور موثری رگ های واریس و عنکبوتی را درمان می کند و اغلب برای درمان رگ های کوچک واریس در نظر گرفته می شود. اسکلروتراپی شامل تزریق یک محلول به طور مستقیم به ورید است. اسکلروتراپی نوعی از درمان است که…

خواندن بیشتر