متخصص نفرولوژیست کیست؟ متخصص نفرولوژیست کیست؟ نفرولوژی شاخه ای از تخصص پزشکی است که روی، بررسی و تشخیص، درمان و هم چنین پیشگیری انواع بیماری های کلیوی تمرکز دارد. متخصصان نفرولوژی برای کمک به مدیریت اختلال عملکرد کلیه و تاثیر…

خواندن بیشتر


کلیه ها با از بین بردن سموم و مایعات اضافی از بدن، خون را پاکسازی می کنند. این سموم به مثانه فرستاده می شود تا هنگام ادرار کردن از بدن دفع شود…

خواندن بیشتر


بیماران با نارسایی کلیه، معمولاً تحت درمان دیالیز (تسویه) قرار می گیرند و یا ممکن است واجد شرایط پیوند کلیه شوند. پیوند کلیه یک روش جراحی است که یک کلیه فرد بیمار با کلیه…

خواندن بیشتر