کزاز

کزاز یک عفونت جدی باکتریایی است که بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد و باعث سفت شدن عضلات بدن می شود.کزاز یک عفونت جدی باکتریایی است که…