پرده بکارت مسدود شده

پرده بکارت مسدود شده یا پرده بکارت سوراخ نشده یا نابالغ، وضعیتی است که در آن پرده بکارت، کل دهانه واژن را پوشانده و آن را بسته نگه می دارد. این بیماری یک اختلال مادرزادی است، یعنی چیزی است که ….