عصب کشی دندان

عصب کشی دندان، که به عنوان درمان اندودنتیک نیز شناخته می شود یک روش درمانی برای از بین بردن عفونت داخل دندان می باشد که می تواند دندان را از عفونت های بیشتر…