سکته مغزی خونریزی دهنده

سکته مغزی خونریزی دهنده و یا سکته مغزی داخل جمجمه، زمانی اتفاق می افتد که شریان ها، پس از پاره شدن آن ها شروع …