واکسن کرونا و کم خونی داسی شکل

واکسن کرونا و کم خونی داسی شکل از آنجایی اهمیت دارد که بیماران مبتلا به بیماری های مزمن پزشکی مثل بیماری …

کم خونی سلول داسی

کم خونی سلول سیکل نوعی اختلال در خون است که از یک هموگلوبین غیر طبیعی ارثی ناشی می شود. در این صورت گلبول های قرمز خون، شکننده و استعداد …