درمان های خانگی رگ های واریس

رگ های واریسی هنگامی ایجاد می شوند که رگ های فرد متورم و بزرگ شده باشند. در برخی افراد، آنها با احساس درد و ناراحتی همراه هستنند. طیف وسیعی از درمان های خانگی رگ های…