بهداشت دندان و بیماری های قلبی

بیماری پریودنتال، التهاب لثه است که می تواند منجر به آسیب لثه ها، دندان ها و بافت های استخوانی شود. ارتباط بین بهداشت دندان و بیماری های قلبی …