اسهال خونی چیست و چگونه درمان می شود؟

اسهال خونی یا دیسانتری (dysentery) عفونت روده ای است که باعث اسهال شدید خونی می شود. به عبارتی اسهال خونی یک بیماری عفونی …