پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پیشگیری سرطان مری

عمومی و داخلی

علت و علائم سرطان مری

سرطان مری یا تومور مری زمانی که تومور بدخیم در بافت داخلی مری شکل بگیرد، رخ می دهد، با بررسی…

بیشتر بخوانید »