نارسایی قلبی هنگامی اتفاق میفتد که عضله قلب به اندازه لازم خون را پمپ نمی کند. شرایط خاصی مانند تنگ شدن شریان ها در قلب (بیماری عروق کرونر) یا فشار خون بالا، به تدریج قلب را بیش از حد ضعیف یا سفت می کند. همه شرایطی که منجر به نارسایی قلبی می شود قابل برگشت نیست، اما…

خواندن بیشتر