آلزایمر

بیماری آلزایمر نوعی اختلال پیشرونده است که باعث می شود سلول های مغزی از بین بروند و بمیرند. بیماری آلزایمر، شایع ترین علت زوال عقل است که با کاهش مداوم در تفکر، مهارت های رفتاری و ….