تست قلب BNP چیست؟

تست قلب BNP یا تست پپتید ناتریورتیک نوع B یا پپتید ناتریورتیک مغزی (BNP)، نوعی آزمایش خون است که به طور معمول برای تشخیص …