تست عملکرد ریه

تست عملکرد ریه، میزان عملکرد ریه ها را بررسی می کند تامشخص شود ریه های شما به چه اندازه خوب کار می کنند. این آزمایشات می توانند مشکلات و اختلالات ریه را شناسایی کنند.