چرا ارتوپنه خطرناک است؟

ارتوپنه یا راست دمی، تنگی نفسی است که هنگام خوابیدن رخ می دهد. این تنگی نفس، فرد را در حالت خوابیده تحت تأثیر قرار می دهد اما در موقعیت های دیگر مانند ایستادن یا…