علت استفراغ در نوزادان

علت استفراغ در نوزادان می تواند از سوء هاضمه و گریه طولانی مدت تا ناهنجاری های دستگاه گوارش متغیر باشد. اگرچه …