انزال رتروگراد زمانی اتفاق می افتد که مایع منی در هنگام ارگاسم به جای بیرون آمدن از آلت تناسلی، وارد مثانه شود. انزال رتروگراد بر توانایی شما در نعوظ یا ارگاسم تأثیری نمی گذارد. انزال رتروگراد خطرناک…

خواندن بیشتر


مرگ مغزی مرگ مغزی  BRIN DEATH یک معیار پزشکی و قانونی جهانی برای تعیین مرگ مورد قبول است. تعیین مرگ مغزی معادل مرگ قلبی ریوی است. وقتی بیمار به “اغما برگشت ناپذیر” مبتلا می شود علایمی شامل عدم هشیاری، از…

خواندن بیشتر