ویتامین K به دو نوع اصلی وجود دارد. ویتامین K1 (فیلوکلینون) از گیاهان به ویژه سبزیجات سبز برگ، مانند اسفناج و کلم حاصل می شود. ویتامین K2 (منوکینون) به طور طبیعی…

خواندن بیشتر


همه موارد اختلال شنوایی، ناشنوایی یا از دست دادن شنوایی مربوط به عدم توانایی در شنیدن درست صدا های اطراف هستند. حال این علائم ممکن است خفیف، متوسط، شدید یا بسیار عمیق…

خواندن بیشتر