ایرانسل و پزشکت در کنار هم با هدف ایجاد پلتفرم ارائه خدمات درمانی رشد سریع تکنولوژی و رخنه فضای دیجیتال در همه ابعاد زندگی مردم مسئله‌ای غیرقابل انکار است اما با شیوع ویروس کرونا این رشد، سرعت چند‌برابری به خود…

خواندن بیشتر


ویزیت بیماران در منزل قبل از جنگ جهانی دوم با مشارکت مستقیم پزشکان در مراقبت بیماران در منزل بیماران رواج داشته است؛ اما در حال حاضر با شیوع بیماری کرونا ویروس و تغییرات اساسی در سیستم مراقبت های بهداشتی…

خواندن بیشتر

با بررسی فایل های ارائه شده، گزارش فصلی بهار 1399 پزشکت شما می توانید از میزان مشاوره ها بر اساس تخصص، سطح تحصیلات، مخاطبین از هر استان بر اساس خود اظهاری، تعداد کابران و پزشکان و مشاوران اضافه شده، میزان آنلاینی کاربران به صورت…

خواندن بیشتر


با بررسی فایل های ارائه شده، گزارش فصلی بهار 1399 پزشکت شما می توانید از میزان مشاوره ها بر اساس تخصص، سطح تحصیلات، مخاطبین از هر استان بر اساس خود اظهاری، تعداد کابران و پزشکان و مشاوران اضافه شده، میزان آنلاینی کاربران به صورت…

خواندن بیشتربا مشاوره با پزشکان دسته بیماری های حاد تنفسی کرونا در پزشکت و تشخیص نسبت به انجام تست های کرونا بصورت رایگان اقدام کنید.روابط عمومی پزشکت : تست رایگان کرونا با پزشکت، طی این دستورالعمل با همکاری دانشگاه ایران، …

خواندن بیشتر