شایع ترین علت های درد مقعد

درد رکتال یا مقعد می تواند به هرگونه درد یا ناراحتی در ناحیه مقعد، راست روده یا قسمت تحتانی دستگاه گوارش (GI) مربوط…