راه های پیشگیری از سنگ کلیه

ترکیبی از تغییرات رژیم غذایی و شیوه زندگی و همچنین برخی از داروها ممکن است به کاهش خطر ابتلا شما به این بیماری کمک کند. بر همین اساس ما در این مقاله راه های پیشگیری سنگ کلیه را مورد بررسی قرار داده ایم تا شما با شناخت آن ها بتوانید در حفظ سلامت کلیه های خود قدمی بردارید.