درمان تومور مغزی

درمان تومور مغزی به عوامل متعددی از جمله نوع، محل و اندازه تومور و سن بیمار و سلامت عمومی …

عوارض پرتو درمانی

پرتودرمانی بسیاری از سرطان ها را درمان می کند. اما مانند سایر درمان های سرطان، اغلب عوارض ایجاد می کند. شایع ترین عوارض …

Gene Therapy for Cancer Treatment Concept

فرق ایمونوتراپی و شیمی درمانی

ایمونوتراپی و شیمی درمانی دو روش درمانی متداول برای سرطان هستند. هر دو نوع درمان، شامل استفاده از داروها برای پیشگیری …

سرطان پستان متاستاتیک

سرطان پستان متاستاتیک، به سرطان پستانی گفته می شود که به سایر قسمت های بدن انتشار یافته یا …

سرطان گره های لنفاوی

سرطان گره های لنفاوی به عنوان لنفوم و یا غدد لنفاوی شناخته می شود. گره های لنفاوی بخشی از سیستم ایمنی …

اختلال در عملکرد لنفاوی

اختلال در عملکرد سیستم لنفاوی به ضعف در عملکرد سیستم لنفاوی بدن اشاره دارد. اختلال در عملکرد سیستم لنفاوی، گاهی ممکن است …