واکسن اسپوتنیک یا Sputnik V روسی برای کرونا

واکسن اسپوتنیک روسی برای کرونا که توسط موسسه  تحقیقات اپیدمیولوژی و میکروب شناسی گامالیا ساخته و با عنوان Gam-COVID-Vac …