علت ترشحات زیاد واژن

علت ترشحات زیاد واژن، می تواند از تحریک، تخمک گذاری و حتی ابتلا به برخی بیماری ها باشد. ترشحات منظم نشانه …

واژینوز باکتریایی

واژینوز باکتریایی، اغلب پس از مقاربت جنسی ایجاد می شود و در صورتی که زن هیچ رابطه جنسی نداشته باشد، به ندرت ممکن است به این عفونت مبتلا شود.