هیپوفسفاتمی

هیپوفسفاتمی سطح غیر طبیعی فسفات خون است. فسفات یک الکترولیت است که به بدن در تولید انرژی و عملکرد عصب کمک می کند. بیشتر فسفات بدن در استخوان ها قرار دارد…

هیپرفسفاتمی

فسفات یک ماده شیمیایی است که در بدن یافت می شود. این ماده حاوی ماده معدنی به نام فسفر است که به طور طبیعی در بسیاری از غذاها وجود دارد. بدن برای تقویت استخوان ها…