هیپنوتیزم

هیپنوتیزم، که به آن هیپنوتیزم درمانی یا پیشنهاد هیپنوتیزم هم گفته می شود، یک حالت مثل خلسه است که در آن فرد می تواند …