هورمون درمانی در زنان

هورمون درمانی، درمانی برای تسکین علائم یائسگی است. با نزدیک شدن به دوره یائسگی، هورمون هایی که کمتر در بدن ترشح می شوند، بوسیله هورمون درمانی جایگزین می شوند…