فرق بین هپاتیت و سیروز چیست؟

هپاتیت و سیروز هر دو بیماری هایی هستند که علائم آنها ممکن است بسیار مشابه باشد. با این وجود، چند تا فرق بین …

هموکروماتوز

هموکروماتوز یک بیماری ارثی است که به صورت جذب بیش از حد آهن از راه مواد غذایی توسط بدن تعریف می شود.هموکروماتوز می تواند باعث بیماری های جدی شود، زیرا بدن نمی تواند …