پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

هدف درمان شناختی رفتاری

روانشناسی و روانپزشکی

درمان شناختی رفتاری (CBT)

درمان شناختی رفتاری (CBT) یک روش درمانی است که می تواند با تغییر تفکر و رفتارتان، در مدیریت مشکلات به…

بیشتر بخوانید »