لرز لرز به معنای احساس سرما بیش از حد است. فرد ممکن است حتی با اینکه لباس گرم پوشیده و یا زیر پتو احساس لرز کند. لرز اغلب با تب، افزایش دمای بدن بالاتر از حد نرمال همراه است. تب…

خواندن بیشتر

آب درمانی آب درمانی و یا هیدروتراپی، اصطلاحی برای استفاده از آب به منظور درمان اختلال جسمی یا روانی می باشد. آب درمانی در پیشرفت برنامه های درمانی و توانبخشی تاثیر به سزایی دارد. استفاده از هیدروتراپی در یونان باستان…

خواندن بیشتر