یماری آلزایمر شایع ترین شکل دمانس است که حدود 5.7 میلیون نفر در ایالات متحده را مبتلا کرده است. میزان پیشرفت و مراحل آلزایمر، در افراد مختلف، متفاوت است. با این وجود، باید کمک نمود تا …

خواندن بیشتر