انواع درمان سرطان لوزالمعده ممکن است شامل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی یا ترکیبی از این موارد باشد. سرطان لوزالمعده یا تورمور لوزالمعده  و یا پانکراس در بافت های لوزالمعده شروع می شود. انواع مختلفی از رشد سلول های غیرطبیعی از جمله ….

خواندن بیشتر