مدیریت هیپوفسفاتمی

عمومی و داخلی

هیپوفسفاتمی

هیپوفسفاتمی سطح غیر طبیعی فسفات خون است. فسفات یک الکترولیت است که به بدن در تولید انرژی و عملکرد عصب…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم