متخصص اورولوژی کیست؟ متخصص اورولوژی در زنان و مردان بیماری های دستگاه ادراری را تشخیص و درمان می کنند. آنها همچنین هر بیماری و شرایطی را که شامل دستگاه تولید مثل در مردان باشد را تشخیص و درمان می کنند….

خواندن بیشترمتخصص نفرولوژیست کیست؟ متخصص نفرولوژیست کیست؟ نفرولوژی شاخه ای از تخصص پزشکی است که روی، بررسی و تشخیص، درمان و هم چنین پیشگیری انواع بیماری های کلیوی تمرکز دارد. متخصصان نفرولوژی برای کمک به مدیریت اختلال عملکرد کلیه و تاثیر…

خواندن بیشتر


نارسایی مزمن کلیه در واقع، از بین رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. کلیه ها سموم و مایعات اضافی موجود در خون را فیلتر و از راه ادرار دفع می کنند اما در شرایط نارسایی مزمن کلیه سطح مایعات و الکترولیت و سموم در بدن تجمع پیدا می کنند. مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ممکن است…

خواندن بیشتر